m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

چقـــدر کم توقع شده ام …. نه آغوشت را می خواهـــم

چقـــدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ،

نه یک بوســـه

نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد حتــی

اصطکــاک سایه هایمـــان …

مشاهده همه ی 12 نظر