M.A.S.. M@HDI.. 마ᄒ디 아초리
M.A.S.. M@HDI.. 마ᄒ디 아초리

به بعضی ها باس گفت :آروم تر برو تا شعورت هم

به بعضی ها باس گفت :

آروم تر برو تا شعورت هم بهت برسه.........

مشاهده همه ی 5 نظر
arash_bf
قزوين
0 پست
arash77_badboy
arash77_badboy
arash_bf : افرین
یکی باید اینو ب خودت بگه تا دیگران بهتر رفتار کنی!!
M.A.S.. M@HDI.. 마ᄒ디 아초리
قزوين
140 پست
mahdi2013i
mahdi2013i
M.A.S.. M@HDI.. 마ᄒ디 아초리 : آرش اعصابمو خورد نکون
حد اقل با تو یکی ک خوب رفتار میکنم{-114-}