کامران قبادی
کامران قبادی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تشریح کردچرا مردم گرفتن یارانه نقدی

 لینک

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تشریح کرد
چرا مردم گرفتن یارانه نقدی را حق خود می‌دانند؟

خبرگزاری فارس: چرا مردم گرفتن یارانه نقدی را حق خود می‌دانند؟
ابراهیم رزاقی گفت: اگر مردم را به خوبی قانع می‌کردیم، مردم هم از گرفتن یارانه نقدی منصرف می‌شدند، اینکه دیگران را مقصر بدانیم حرکتی رو به جلو را نشان می‌دهد که البته کاملا طبیعی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید