آرام...گفتمان _مقاومت
آروم و عادیآروم و عادی
آرام...گفتمان _مقاومت

من یک انقلابی ام از جناح فرهنگی مومن و .حذر: در

من یک انقلابی ام از جناح فرهنگی مومن

3889893502439328101?view


و .حذر: در این چند ماهی که از عمر دولت تدبیر! و امید! می گذرد ، سوای از برخورد های امنیتی و چکشی با برخی منتقدین و یا آثار انتقادی نسبت به دولت که شاهد آن بودیم ، یک تلاش از سوی رئیس جمهور در تصویرسازی خاصی از منتقدان خود ، قابل تامل است.

1: یک عده کم سواد که از جای خاص تغذیه می شوند.
2 : ما از همه می‌خواهیم که با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا
هستند و وابسته به کدام جناح هستند.

اما در واقع چهره ی واقعیِ این جمع معدودِ بی سوادِ افراطی که تحت لوای یک حزب سیاسی خاص بوده و از منابع خاصی تغذیه می شوند ، چه کسانی هستند ؟!

وقتی از روی واقع بینی به صحنه می نگریم ، بدنه اصلی منتقدان دولت را جوانانی
می یابیم که معدود نیستند اما در حد خودشان هم ، سواد و از آن مهم تر توان فهم
مسائل روز را دارند و از هیچ جایی هم تغذیه نمی شوند.
سیاسی هستند و از آن سر در می آورند اما اهل باند بازی سیاسی نیستند.
اصلاً از اساس فرهنگی هستند و اگر به سیاست هم وارد می شوند هدفشان انجام کار
فرهنگی در دنیای سیاست است.
با این تعریف می توان نام «جوان انقلابی» را در شناسنامه ی این جماعت نگاشت و جناحی را هم برای شان تعریف کرد تا شاید جناب رئیس جمهور هم با آنها بهتر آشنا شود و حرفشان را بشنود.
«جناح فرهنگی مؤمن»!

"واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه؛ این جوانان مؤمن و
انقلابی‌اند که روز خطر سینه سپر میکنند، هشت سال جنگ تحمیلی میروند توی میدان؛
اینها هستند.
افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنند یا مردم را بدبین میکنند، خدمت نمیکنند به کشور؛ به انقلاب اسلامی خدمت نمیکنند.
این جوانها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد، امروز هم بحمدالله کم نیستند و
زیادند.[نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوانهای مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛
که البته منزوی هم نمیشوند؛
"امام خامنه ای"
5c1cb0bebd56.png

مشاهده همه ی 132 نظر
دنیام بودی و دنیام بی تو مرد ...

413 پست
kimyon
kimyon
دنیام بودی و دنیام بی تو مرد ... : به سلامتی حقوق دان

به سلامتی اورانیومی که غنی سازی نمیشه

به سلامتی بزدلا به سلامتی اصطلاح به جهنم

https://facenama.com/view/post:293756675