A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

دست هايم را در جيب هايم فرو مي برم و عکس

دست هايم را در جيب هايم فرو مي برم

و عکس ميگيرم

هيچ کس نخواهد فهميد

از پشت عينک بزرگ سياهم

- با چه ترديدي -

دنياي بزرگ سياه مان را تماشا  ميکنم

دست هايت را در جيب هايت فرو کن

بگذار آدم ها

از باور هاي خودشان عکس بگيرند

1390210990_black-and-white-glasses-photo

مشاهده همه ی 1 نظر