Mr RTN
قبراققبراق
Mr RTN

هــــی یارو .  فک میکنی خیلی زرنگی که هر روز681504362507fe1ab69e9d20e5c0ef59.jpg

هــــی یارو ...

 فک میکنی خیلی زرنگی که هر روز با یه نفری؟

اشتباه نکن!

زرنگ "استکانه"که از همه لب گرفته

زرنگ "آفتابست" که مال همه رو دیده

زرنگ "پتو ئه" که رو همه خوابیده

زرنگ "سماوره" که دست به کمر میشه تو میخوری

پس اینقد افه نیا شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

مشاهده همه ی 1 نظر