هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...
هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...

گـرچـه بـال و پـر تـو هـمـسـفـرم نـیسـت عـزیـز                                


گـرچـه بـال و پـر تـو هـمـسـفـرم نـیسـت عـزیـز


                                مـثل تــو هـیچکـسی بـالــو پــرم نـیسـت عــزیـز


هــرچـه پــل بــود شـکستـم يه هــوای تــو بـبـیـن


                                  پــلِ نـشکستـه دگــر پـشت ســرم نـیسـت عــزیــز


دوســتـت دارمــو هـر لـحظـه تــویـی در نـظـرم


                           بـخـدا جــز تــو کـسی در نـظـرم نـیسـت عـزیـز


بـاز هـم قـصـه ی چـشـم مـنـو آن لـحظـه ی خـیـس


                       جـای گــریـه کـه فـقـط کـنـج حـــرم نـیـسـت عــزیــز


هـمـه ی حــرف مــن ایـن اسـت کـه میـخـواهـمـت و


                    جــز رسـیـدن بـه تــو فـکری بـه ســرم نـیـسـت عــزیــزlovefsf646sf456-love.mahboobtarin-ir


مشاهده همه ی 27 نظر