A_♥r_♥a_♥s_♥h♥
ناراحتناراحت
A_♥r_♥a_♥s_♥h♥

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟ فــک کردی بازم برات اشـــــ

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟ فــک کردی بازم برات اشـــــ

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟؟؟؟؟؟

فــک کردی بازم برات اشــــــــک می ریزم؟؟؟؟؟


نه عزیزم اشــــتباه نکـــــن!!!!


دیگه تو زندگــــــیم جایی نداری ولی.....


ولی فقــــــــط گاهــــــــــــی اوقــــــــــــــــات به


 "یـــــــــــــــــــــــادت مـــــیمیرم و زنده میشم....


بــــــــــــــــــرو و خوش باش ....


تو حق انتخـــــــــــــــــاب داری عــــزیزم


تو برای من "آغـــــــــــــــــاز"یه حادثه بودی 

و من برای تو "آغــــــــــــــــــــــاز " یک خاطره....برای ارسال اولین نظر کلیک کنید