زهرا
خوشتیپخوشتیپ
زهرا

امان از تنهایی امان از بغض تو سینه امان از

امان از تنهایی
امان از بغض تو سینه
امان از خاطرات
امان از ترس

مشاهده همه ی 2 نظر
saeed
فارس - شيراز
99 پست
alisaeed
alisaeed
saeed : ای امان امان