arsalan
عاشقعاشق
arsalan

گر در اسراییل به دنیا آمده باشید، به احتمال زیاد یهودی

گر در اسراییل به دنیا آمده باشید، به احتمال زیاد یهودی هستید
اگر در عربستان به دنیا آمده باشید، به احتمال زیاد مسلمانید
اگر در هند به دنیا آمده باشید، به احتمال زیاد هندو
اما اگر در امریکا به دنیا آمده باشید، به احتمال زیاد مسیحی هستید!
 
ایمان دینی شما از یک موجود الهی الهام گرفته نشده ،
حقیقت ثابت و پایدار اینست که :
 
ایمان شما به زبان ساده تنها جبر جغرافیاست!
 
ریچارد داوکینز

اما ما باید ایمانمان را براساس ایه 3سوره رعد بناکنیم
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛پس تفکردر افرینش کنید نه چیزی که به شما گفتند تا خدارا پیدا کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید