سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی

Naghmehsara (557)

سکوت و صبوریم را

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار !

دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

مشاهده همه ی 2344 نظر