..کیوان..
..کیوان..

برای گرفتن جانم آده بود. حالم را که دید از حال

برای گرفتن جانم آده بود...
حالم را که دید از حال رفت...
دیشب تا صبح به عزراییل آب قند داده ام

مشاهده همه ی 11 نظر
..کیوان..
اردبيل
417 پست
lover74
lover74
..کیوان.. : چون مخلصتونم چشمک زدم
sabagon
اصفهان - سميرم
17 پست
saba1383
saba1383
sabagon : ماشاالله شما پسر همه چشم بصیرت دارید ندیده نشناخته مخلص میشید ایولها
..کیوان..
اردبيل
417 پست
lover74
lover74
..کیوان.. : اگه نخواین نمیشم{-117-}