نوشته های یه دخی بی اعصاب
مریضمریض
نوشته های یه دخی بی اعصاب

حقیقت دارد! کافی ست چمدان هایت را ببندی تا حاضر2WK5
حقیقت دارد!
کافی ست چمدان هایت را ببندی
تا حاضر شوند، همه برای 
از یاد بردنت!
آنکه بیشتر دوستت میدارد، زودتر!!!

مشاهده همه ی 9 نظر