خوشتیپخوشتیپ
@FINALLY_GOD

آدمهــــایی هستند که خیلی “وجـــود” دارند. نمی گویم خوبـــند یا بد،

آدمهــــایی هستند که خیلی “وجـــود” دارند.
نمی گویم خوبـــند یا بد، چـــگالی ِ وجودشــــان بالاست.
اصلا یک «امضــا» هستند برای خودشان!
افـــکار، حرف زدن، رفـــتار و هر جزئـــی از وجودشان امــضادار است.
اینها به شدت «خودشـــان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خـــاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شـــارپ» هستند و یادت نمــــی رود «هســـــتن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حـــــک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلــــدند “باشند” ..
این آدمهــــا را هر وقـــت به تـــورت خورد، باید قــــدر بدانی ..
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شــــیب منحنی حضورشـــــان، همیشه ثابــــت است .!

.

.

delam havato dare_bo3e com

مشاهده همه ی 1 نظر