فروشگاه اینترنتی گلدینگ
فروشگاه اینترنتی گلدینگ
مشاهده همه ی 1 نظر
شاهين

380 پست
t70
t70
شاهين : كـربـلا را تـو مـپـنـدار كـہ شـهـري اسـت در مـيان شـهـرها
و نامـے اسـت در مـيان نام ها

نـہ ، كـربـلا حـرم حـق اسـتـــ…
و هـيـچ كـس را جـز ياران امام حـسـيـن (ع) راهـے بـہ سـوي حـقـيـقـت نـيـسـتـــ…