♥♥آسمان همیشه ابری نیست♥♥
ناراحتناراحت
♥♥آسمان همیشه ابری نیست♥♥

مَــنكـسـيــَـمـ كـهوقـتــي يــه نَـفـــرو دوســـتــــــــــــ داشـتـــه بـاشـــــمواســـ

مَــن
كـسـيــَـمـ كـه
وقـتــي يــه نَـفـــرو
دوســـتــــــــــــ داشـتـــه بـاشـــــم
واســـه بـقــيــــــه
نمـاز "مـيــّـتـــــــــــــ"
مـيـــخونـــــم

3XjT

مشاهده همه ی 1 نظر