❀◕ ‿ ◕❀ نـــــــــگین ❀◕ ‿ ◕❀
شادشاد
❀◕ ‿ ◕❀ نـــــــــگین ❀◕ ‿ ◕❀

هر چه درون تو زیبا تر شود ظاهر تو نیز


heartsbeat.gifheartsbeat.gifheartsbeat.gifheartsbeat.gif

هر چه درون تو زیبا تر شود

ظاهر تو نیز زیباتر خواهد بود

ax (1674).jpg


heartsbeat.gifheartsbeat.gifheartsbeat.gifheartsbeat.gif

مشاهده همه ی 55 نظر