❀◕ ‿ ◕❀ نـــــــــگین ❀◕ ‿ ◕❀
شادشاد
❀◕ ‿ ◕❀ نـــــــــگین ❀◕ ‿ ◕❀

ما با آنچه می اندیشیم ، شکل می گیریمhttp://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/flowers-buttrflys.gifhttp://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/flowers-buttrflys.gifhttp://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/flowers-buttrflys.gif

ما با آنچه می اندیشیم ، شکل می گیریم

آن چیزی می شویم که می اندیشیم

وقتی که ذهن سرشار و ناب باشد

شادمانی و سرور چون سایه همیشه کنارت خواهد بود

205206FxO.jpg
http://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/flowers-buttrflys.gifhttp://girlygifs.com/wp-content/uploads/2011/04/flowers-buttrflys.gif

مشاهده همه ی 9 نظر