sara
لوسلوس
sara

تست روانشناسی دکتر سمیر: 1.شب را بیشتر دوست دارید یا روز

تست روانشناسی دکتر سمیر: 1.شب را بیشتر دوست دارید یا روز را؟

2.پاییز را بیشتر دوست دارید یا تابستان را؟

3.بیشتر لباسهای رسمی را ترجیح میدهید یا راحت؟

4.ترجیح میدهید به یک پیک نیک دوستانه بروید یا یک مهمانی دوستانه؟

5.با دیدن و گوش دادن به صدای رودخانه خروشان لذت بیشتری میبرید یا برکه آرام؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 جواب:
1.شب: شما انسانی درون گرا ،تنها و گوشه گیری هستید.

روز: شما انسانی برون گرا، خون گرم و اجتماعی هستید.

2.پاییز: شما فردی احساساتی و حساس هستید.

تابستان: شما فردی واقع گرا و محکم هستید.

3.لباس رسمی: شما فردی شیک پوش هستید که به ظاهر افراد بسیار توجه میکنید.

لباس راحت: شما فردی ساده و بی خیال هستید.

4.پیک نیک: شما فردی آرام و منطقی هستید.

مهمانی: شما فردی شاد و سر زنده هستید.

5.رودخانه: شما فردی عجول و سرکش هستید.

برکه: شما فردی صبور، مهربان و متواضع هستید.

مشاهده همه ی 4 نظر