محسن شریفیان
محسن شریفیان

عکسی از «محسن شریفیان» با ساز «نی انبان» که مخاطبینی چینی (کنسرت هاى

عکسی از «محسن شریفیان» با ساز «نی انبان» که مخاطبینی چینی (کنسرت هاى

عکسی از «محسن شریفیان» با ساز «نی انبان» که مخاطبینی چینی (کنسرت هاى المپیک پکن) با دیدن وی ذوق زده شده اند.

مشاهده همه ی 11 نظر