ΛϤÐΛ ЛΛẔ
لوسلوس
ΛϤÐΛ ЛΛẔ

شاید آرام تـر می شدم فقـط و فقــط

شاید آرام تـر می شدم

فقـط و فقــط
........

اگر می فهمیدی ،


حرفهایم به همین راحتــی که می خوانی


نوشته نشده اند !!!

مشاهده همه ی 50 نظر