__KeyVaN__
مو قشنگمو قشنگ
__KeyVaN__

یه مطلب بسیار خواندنی آیا علت تنفر نانسی خواننده عرب

0zjjU.jpg
یه مطلب بسیار خواندنی

آیا علت تنفر نانسی خواننده عرب از ایرانیها را میدانید؟؟؟؟؟؟؟؟
چند سال پیش نانسی در یکی از کنسرت هایش از ایرانیان به عنوان گرسنه و فقیر یاد کرد .
چند ماه بعد که در ترکیه کنسرت داشت یک ایرانی تمام بلیط کنسرت هایش را خریداری کرد و با دو سگ وارد سالن شد موقع شروع کنسرت یک نفره در سالن نشست وقتی نانسی وارد شد تعجب کرد و ایرانی به او گفت تمام بلیطهایت را من خریدم باید برای سگهای من اجرا کنی....
شخص ایرانی کسی نبود جز:
بیژن پاکزاد..............
اینجور مطلبا بازنشر کردنش حال میده ب آدم...{-41-}

مشاهده همه ی 45 نظر