نگیـــــــــــــــــــــن
قاطیقاطی
نگیـــــــــــــــــــــن

با داداشم دعوام شده بود بابام اومد بهم گفت بیخیال برو

با داداشم دعوام شده بود
بابام اومد بهم گفت بیخیال برو باهاش آشتی کن
منم بهش گفتم لازم نکرده گور باباش!
هیچی دیگه دکترا میگن با یه پلاتین و 1سال صبر کردن احتمال اینکه دستم حرکت کنه هست... .{-15-}{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 11 نظر