♥ پسر بآس ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ. ^_^ بآس ﺯﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﯿـــــآﻟــــﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ

♥ پسر بآس ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ... ^___^
بآس ﺯﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﯿـــــآﻟــــﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ...
دیــــوسآ ﻗﻠﺐ ﻧﺰآﺭﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ... ^_^حتی بی منظورم لایک نکنید ♥ 

تآزشم یهو بی هوآ مآچت كنه ♥
♥ بعدش تو ﺑﺎﺯﻭشو ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺩﺷﻪ ">
ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﻪ ﺩﯾﮕﻪ...ﻧﺸآﻧﻪ ﯼ ﺣآﮐﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﺷﻦ ) 

♥ پسر بآس قیافش مردونه بآشه ... آستیناشو تآ آرنجش تآ بزنه 
♥ وقتی باهاش قهری اس بده:
اوی دختر بآبآت...!
قهری که قهری ولی حوآست بآشه دست ازپآ خطآ کنی دندونآتو میشکنم">

♥ فقط فقطم وآسه خودت بخنده یه عآلمه... ♥

مشاهده همه ی 18 نظر