این پست تقدیم به همه دخملاااااا دختر بودن ینی.مامان!بذار لاکام

این پست تقدیم به همه دخملاااااا
دختر بودن ینی...مامان!بذار لاکام خشک شه میام
دختر بودن ینی....فهمیدن فرق بین رنگ زرد و خردلی..
دختر بودن ینی....سیاهی گونه هات بعد از گریه
دختر بودن ینی....اخم کنی بگی اصن باهمتون قهرم
دختر بودن ینی....جواب نمیدی دیگه؟؟ باشه اصن مزاحمت نمیشم
دختر بودن ینی....به همه ی عالم اجیی گفتن
دختر بودن ینی.... واااای نه ناخونم شکست
دختر بودن ینی....پقی بزنی زیره گریه ولی بازم بگی خوبم
دختر بودن ینی....سفت خودتو بغل کنی و بگی دوست دااااارم
دختر بودن ینی.... ینی خیلی چیزاااا...
ینی مهربونی...
صداقت....
ینی خودتو بکشی ولی ته دلت راضی به دروغ نمیشه...
اگه خیلی از دخترا دخترونگیشونو خراب کردن...
از ته دل نبودن...
راضی نبودن....
واین بازم دلیل نیست که همه دخترا مثه همن....
دختربودن ینی خاص بودن....
اینکه هرکدوممون تکیم...
که پسرا درکمون نمیکنن
ولی بااازم هیس دخترها فریاد نمیزننند  

مشاهده همه ی 37 نظر