سید مهدی
قبراققبراق
سید مهدی

بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم : خدا سعدی    که روی

بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم : خدا سعدی    که روی غنچه لبهایت        بشینه طرح لبخندی
بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم : خدا عطار      بدون جاوید میمونه            تو و یاد اولین دیدار
بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم خدا سهراب    خوشا آغوش داغ تو       خوشا آن لحظه های ناب
بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم خدا خیام        نشسته داغ لبهایت          به روی صفحه لبهام
بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم خدا جامی      امیدوارم نشی هرگز          اسیر تیر فرجامی
بهم گفتی خداحافظ        منم گفتم خدا نیما         منم عاشق ترین عاشق     بدون تو تک و تنها

مشاهده همه ی 17 نظر