فرهاد موقر
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد موقر

******** احمد شاملو عجب دنیاییست! در کله پزی ها هم "زبان" 

********
احمد شاملو
عجب دنیاییست!
در کله پزی ها هم "زبان"  از مغز گرانتر است!
درست مثل جامعه که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید