ناراحتناراحت
@75-amir

                     

                                   1429289238652826_large.jpg
                                    در غمگين ترين لحظات زندگيم شادم

                                                         بیخیال

                                    بگذار کسي نداند که چقدر غمگينم . . .

مشاهده همه ی 9 نظر