خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

نیستی و دستی نیست تا لمس کند بالهای روییده از

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

نیستی و دستی نیست تا لمس کند بالهای روییده از بین دو کتفم را

من فرشته ای هستم که از کسانش جا مانده

تو که یارم بوده ای بگو آیا قبیله ی من به بهار رسیده است...؟

مشاهده همه ی 20 نظر