parastoo
parastoo

باید امشب بروم باید امشب چمدانی را  که به اندازه پیراهن

باید امشب
بروم
باید امشب چمدانی را
 که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم
و به سمتی بروم
 که درختان حماسی پیداست
رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند...

مشاهده همه ی 21 نظر