سکوت تنهایی شب
آروم و عادیآروم و عادی
سکوت تنهایی شب

برای قصه ای که با “یکی بود و یکی نبود” شروع

برای قصه ای که با

“یکی بود و یکی نبود” شروع میشود

پایانی بهتر از

آوارگی کلاغ نمی توان نوشت . . 

134756213820585313_0fT7iYt3_c.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر