♥ شیــوا مـבیــرآلاچیـــᓆ ♥
عاشقعاشق
♥ شیــوا مـבیــرآلاچیـــᓆ ♥

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟
گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
    گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

مشاهده همه ی 3 نظر