وحید
شیطونشیطون
وحید

ببین عزیزم متاسفم ریاضیتم ضعیفه نمی تونم ادم حسابت کنم //>

ببین عزیزم متاسفم ریاضیتم ضعیفه نمی تونم ادم حسابت کنم //>.

رفتی؟؟؟؟

خب پس از جوب برو تا در جریان باشی||||<

 راستی کنجد زیاد بخور میگن برا حافظت خوبه>>>
شاید یادت اومد چه خوبی هایی در حقت کردم

اون خری که تو چشای من دیدی سایه خودت بوده ... شک نکن //// 

ببین<>با اعصاب من بازی نکن 
اگه بخام باهات بازی کنم <<<<<<<< شهر بازی میشی
                                                                                         <<< همین>>>

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 29 نظر