♀ میثم♀
خنگخنگ
♀ میثم♀

نظرم اینه ک عادم باس کسیو ک دوسش داره رو بیشتر

نظرم اینه ک عادم باس کسیو ک دوسش داره رو بیشتر از کسی ک خودش دوسش داره ؛ دوس داشته باشه


اثن ب من چ ک نفهمیدین!!!{-15-}

مشاهده همه ی 28 نظر
♀ میثم♀

7582 پست
Azad-20
Azad-20
♀ میثم♀ : دومیش با خرید رفتن با خانوماست
حنان

6099 پست
jlj7
jlj7
حنان : خرید با خانوما{-18-}
حنان

6099 پست
jlj7
jlj7
حنان : اولیشم حتما کار تو معدنه نعع{-88-}
حنان

6099 پست
jlj7
jlj7
حنان : ولی من میگم سخت ترین کار زدن مخ پسراس
{-18-}
♀ میثم♀

7582 پست
Azad-20
Azad-20
♀ میثم♀ : نه دیگ
قبلا گفته بودم ک
اولیش اینه ک به کسی ک عاشقی بخای وانمود کنی ک نسبت بهش بی تفاوتی