رسانه کرمانجی تک دنگ
خوشحالخوشحال
رسانه کرمانجی تک دنگ

گلا خوش بین و آزرده ، ژه سر شاخان زوستان چو

دانلود آهنگ جدید محسن میرزازاده بنام سرطان

گلا خوش بین و آزرده ، ژه سر شاخان زوستان چو

و جانی خه و مالی خه ، له پای ده مامه از ایرو

دیسا ورخن ژه ناو اوران ، دو جاره هیوه پیدا گه

دو زوری ژه غم و غصان ، هوله سر خه تقلا گه

دانلود آهنگ جدید محسن میرزازاده بنام سرطان


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید