رسانه کرمانجی تک دنگ
خوشحالخوشحال
رسانه کرمانجی تک دنگ

پدر بزرگ آتش گذاشته برسر قلیانش. تکیه داده به پشتی ترکمانی

دانلود آهنگ جدید عبدالرضا حصاری بنام رسما مه

پدر بزرگ آتش گذاشته برسر قلیانش. تکیه داده به پشتی ترکمانی اش.

دوک نخ ریسی در دستان مادر بزرگ است و نخ می ریسد. خدا نکند اینها را فراموش کنیم.

خدا نکند ذغال سماورهایمان به خاموشی بنشیند. خدا نکند رسوم سالهای دورمان را از یاد ببریم


دانلود آهنگ جدید عبدالرضا حصاری بنام رسما مه


مشاهده همه ی 4 نظر
haliyass
گلستان
230 پست
halyass
halyass
haliyass : سلام وّ کرمانجه شیروان و قوچانو کلیه کرمانجه خوش زبان
حاله وَِِ رنده؟
زنده باد اهنگه کرمانجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
هااااااااووووووووووو............ساااااااااا قووووووووووووللللللللل.........

{-35-}
رسانه کرمانجی تک دنگ
خراسان شمالي - شيروان
16 پست
takdang
takdang
رسانه کرمانجی تک دنگ : سلام
وله ته کرمانج عزیز ، تشکر
هالی ده رنده ؟
زنده بویی
EhSaN
تهران - شهريار
55 پست
TeMsHaK
TeMsHaK
EhSaN : {-35-}
دستی ته نیشو حوال جان{-35-}
haliyass
گلستان
230 پست
halyass
halyass
haliyass : از نا کرمانج ننم
دیه مه کرمانجه ...دیه دیه مه کرمانج ....باوه دیه مه ترک
دیساااا.......دیه باوه مه کرمنج...باوه باوه مه ترک(گلستان)
ازجی زبانه مادریه خه حا کرمه حوال.اما ترکی عشه نکرم حا کم . ینی باوه مه پ مه گپ نکر...عم جی حلا نکونی ترکی گپ کنی..فقد کرمانجی اذاننی
هر سال چند جاری تنی ونده.هون رندن؟چه عکن؟