بیت کوین
مهربونمهربون
بیت کوین

فودیار ایلیا برای اولین بار در سافت استور تعاریف اصلی :

فودیار ایلیا برای اولین بار در سافت استور تعاریف اصلی :

فودیار ایلیا
برای اولین بار در سافت استور

تعاریف اصلی :

تعریف مشتری

تعریف واحد شمارش (عدد،کیلو،گرم و....)

تعریف بانک

تعریف پیک

تعریف پرسنل

تعریف غذا و منوی غذایی:

تعریف منوی غذایی فست فود(پیتزا،سالاد،سوخاری و.....)

تعریف منوی غذایی رستوران(کباب،سالاد،چلوها و.....)

تعریف غذا برای هر یک از منوها

عملیات مالی و حسابداری:

متصل به سیستم معاملات فصلی دارایی (TTMS)

امکان ثبت هزینه های جاری

ثبت پرداختی ها ( نقدی ، چک)

امکان چاپ روی چک

ثبت دریافتی ها (نقدی ، چک)

گزارشگیری مالیات بر ارزش افزوده و حق سرویس

محاسبه سود زیان دوره ای

امکان ثبت وضعیت چک های پرداختی و دریافتی(در جریان،پاس شده،برگشت خورده و.....)

دفتر روزنامه،دفتر کل

گزارشگیری :

گزارش اشخاص

گزارش فروش روزانه ، خرید روزانه

گزارش بستانکاران ، بدهکاران

گزارش پرداختی ها و دریافتی ها

گزارش پرفروش ها

گزارش هزینه های جاری ،پرسنل ، پیک ، آگهی ها

تنظیمات:

تنظیم مشخصات هویتی و کسب کار

تنظیم بستن سال مالی

تنظیم سامانه پیامکی

تنظیمات چاپ فاکتور

تنظیم حساب جهت صندوق فروش و خرید

تنظیمات سطح دسترسی برای کاربران

علمیات صدور:

سفارش گیری سریع (صدور فاکتور فروش)

صدور فاکتور خرید

حذف فاکتور های فروش و خرید

سامانه پیامکی هوشمند:

امکان ارسال پیامک به صورت تکی

امکان ارسال پیامک به صورت گروهی

یادآوری سررسید چک های دریافتی و پرداختی

امکان ارسال پیام از دفترچه تلفن برنامه

امکان دریافت پیامک (با خرید شماره اختصاصی)

امکان ارسال پیام وایبری در سامانه


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید