masi
آروم و عادیآروم و عادی
masi

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند مملوگاهی لحظه های سکوت
پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند
مملو از آنچه میخواهیم بگوییم
ولی نمی توانیم...


مشاهده همه ی 7 نظر