aris 1980
عاشقعاشق
aris 1980

این باران خاطراتت توست که بر تن احساسم هر باره آتش میکشد.مگر

این باران خاطراتت توست
 که بر تن احساسم هر باره آتش میکشد..
مگر میشود تو را فراموش کرد..؟؟
این سئوالیست که روزی یک بار مرا میکشد..!

love_%2851%29.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید