جبهه سايبري ايستاده ايم
جبهه سايبري ايستاده ايم

راهبرد سد در برابر نفوذ در گذرگاه چالش‌های انقلاب‌اسلامی با نظام

 لینک
راهبرد سد در برابر نفوذ در گذرگاه چالش‌های انقلاب‌اسلامی با نظام

راهبرد سد در برابر نفوذ

در گذرگاه چالش‌های انقلاب‌اسلامی با نظام سلطه، «هسته‌ای یک بهانه برای دشمن بود» تا بتواند راهبرد "تحریم- فشار" را عملیاتی کند. آمریکا در سال‌های اخیر تاحدودی هم توانست برخی دولت‌های مستکبر دنیا را با خود در این دشمنی همراه کند و نام آن را به غلط جامعه‌ی جهانی گذاشت. اما نظام اسلامی بر مبنای اصول و آرمان‌های خود و با توجه به اهمیت راهبردی صنعت و انرژی هسته‌ای، زیر بار فشار و تهدید قامت خم نکرد و در این مرحله «بر اثر مقاومت ملّت» و «شهامت و ابتکار دانشمندان عزیز ما» توانست تا به سرعت به دارایی‌های استراتژیک خود در حوزه هسته‌ای بیفزاید. 

برای مطالعه متن کامل به آدرس ذیل مراجعه نمایید ...

___________________________
جبهه سایبری ایستاده ایم
www.istadeim.ir
istadeim@chmail.ir
5000100068

نظرات برای این پست غیر فعال است