هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

گـاهــی نمـی دانــی از دسـت داده ای . یـــا از دسـت

گـاهــی نمـی دانــی
از دسـت داده ای ..
یـــا
از دسـت رفـــتـه ای…


عکس های جدید عاشقانه و احساسی از لحظات تنهایی

مشاهده همه ی 61 نظر