هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

تقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاشتقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند تلف می کنند ! ! ! wWw_LiteMode_iR_1222137.jpg

مشاهده همه ی 78 نظر