هف‌هشتاد
هف‌هشتاد

هفت مهرماه قرعه کشی بزرگ هف هشتاد در برنامه خندوانه :

هفت مهرماه قرعه کشی بزرگ هف هشتاد در برنامه خندوانه :

هفت مهرماه قرعه کشی بزرگ هف هشتاد در برنامه خندوانه :
یک نفر صد میلیون تومان
دو نفر پنجاه میلیون تومان
چهار نفر بیست و پنج میلیون تومان
-----------------------------------------------
نکته: جوایز قبلی بر اساس نظرسنجی که از طریق منوی هفـ هشتاد انجام شد به ترتیب بالا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید