هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

اگـه خواستــی در مـورد کـسـی ◀قـضــاوت▶ کنـــی . .

اگـه خواستــی در مـورد کـسـی ◀قـضــاوت▶ کنـــی . . .


آرومــ تـو ❤ دلـــت ❤ بگـــو مگـه خـودمــ کیــم..............؟؟؟


thumb_HamMihan-2015182671109125723614426

مشاهده همه ی 33 نظر