هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ
ناراحتناراحت
هانا یدونــــه ی دوستایهــ خُـلـ و چِِلـ

چقدر احمقانست دَرگـیـر حِـسّـی بِـشـی�� کـه مـیـدونـی یـه بـازیـه

you-are-my-love.jpg

چقدر احمقانست دَرگـیـر حِـسّـی بِـشـی��
کـه مـیـدونـی یـه بـازیـه

↩ اَمّــــا↪


مـی مـونـے تـا
✌بِـبـــازی✌
l

مشاهده همه ی 23 نظر