سايه
شادشاد
سايه

اگه رفتارم باعث ناراحتی کسی شد عذر میخوام روزای خوشی

اگه رفتارم باعث ناراحتی کسی شد عذر میخوام روزای خوشی

اگه رفتارم باعث ناراحتی کسی شد عذر میخوام {-74-}
روزای خوشی داشته باشین{-21-}
سعید گروهتم تک رقمی بشه{-11-} مرسی{-41-}

مشاهده همه ی 10 نظر