امیرِ سارا {پدرخوانده خنده روها}
مهربونمهربون
امیرِ سارا {پدرخوانده خنده روها}

به قول یه عوضی که قرار بود مهر ماه بیاد


به قول یه عوضی که قرار بود مهر ماه بیاد شمال ولی هنوز تو کویر لوت مونده

سلام که نام خداست{-67-}{-81-}

پدر خونده با یه پست انتحاری دیگه وارد میشه{-82-}{-67-}

تشابه شکلکها با بچه ها{-82-}

اولی سارا {-w15-}

12038410_904807839605068_728509646415853

دومی تبسم که تولدش بود پساپس مبارک باشه{-w12-}

12039665_904807829605069_197009087732369

سومی عرشاخ خنگول{-w30-}

12079535_904807849605067_172576116652619

چهارمی عطیو{-w10-}

12063477_904807819605070_819554764530200

پنجمی ریحونه گناهی{-w6-}

12075023_904808029605049_858820794571530

شیشمی لوتوس{-w5-}

11059567_904808046271714_564365831088901

هفتمی هم روح خپل مشکوک {-w19-}

1536600_904808052938380_8927762840748171

هشتمی حنان{-w27-}

untitled.JPG

نهمی هم معصومه حذفی{-w34-}

1524864_904807816271737_6229741462270598

دهمی هم شیمیست{-w38-}

59595.JPG

اخری هم محسن کله کدویی{-w39-}

12065658_904808062938379_412993827846160

اینم همون عوضی مذکور در خط اول{-w2-}

6266.JPG

اینم تشابه رامبوت پیره با شکلکها{-67-}

12d1c9sxhzhzj72hv5i1.jpg

مشاهده همه ی 71 نظر