aris 1980
عاشقعاشق
aris 1980

به کجا باید رفت.؟ با کدامین توشه.؟ عمر من طی میگشت

به کجا باید رفت..؟ با کدامین توشه..؟
عمر من طی میگشت ..! بیخود و بیهوده..! من نپرسیدم هیچ..!
که چه سان باید رفت...!

تصاویر انیمیشنی شگفت انگیز متحرک

مشاهده همه ی 6 نظر