مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"
خوشحالخوشحال
مجیدهاشمی"ناظرگروه های عالم"افلاکیان خاکی"

یاشهید کربلاخواهم که در این میکده آرام بمیرم گمنام سفر

یاشهید کربلاخواهم که در این میکده آرام بمیرم گمنام سفر

یاشهید کربلا

خواهم که در این میکده آرام بمیرم

گمنام سفر کرده و گمنام بمیرم

عمری است مرا مونس جان نام حسین است

دل خواست که در سایه این نام بمیرم


مشاهده همه ی 2 نظر