استودیو بازی سازی ساینا
استودیو بازی سازی ساینا

نقد و بررسی بازی ریلکس توسط وب سایت دیجیاتو!

نقد و بررسی بازی ریلکس توسط وب سایت دیجیاتو!

نقد و بررسی بازی ریلکس توسط وب سایت دیجیاتو!

مشاهده همه ی 2 نظر
گاوچرون
يزد - يزد
97 پست
gavcharan
gavcharan
گاوچرون : {-79-}{-79-}{-86-}{-79-}{-79-}

بسی رنج بردم بر این پیج من / که خوشحال شوی تو ز لایک های من
بنی مجازی اعضای یک فیسپیکرند/ که در پست گذاشتن مشترکند
چو گاوچرون از تو خواهدعضویت / نیایی ،نشاید که راهت دهند درمجازی

https://facenama.com/Kolbehe-ahzan

{-97-}{-124-}{-119-}{-124-}{-97-}